ponuka

cz.sk.en.de.es

prevodyonline.eu

BMI, ideálna váha

 

BMI označuje index telesnej hmotnosti a slúži na indikáciu podváhy, nadváhy, normálnej hmotnosti. Jedná sa hlavne o štatistický výpočet, ktorý u dospelých nezohľadňuje vek, pohlavie ani pomer podkožného tuku a svalovej hmoty. BMI sa počíta odlišne pre deti a dospelých.

Tabuľka BMI pre dospelých:

kategória BMI
ťažká podvýživa <16,5
podváha 16.5 - 18,5
ideálna váha 18.5 - 25
nadváha 25 - 30
mierna obezita 30 - 35
stredná obezita 35 - 40
morbídna obezita >40

Pre deti a mládež taká univerzálna tabuľka neexistuje, namiesto toho je možné z tabuliek (alebo grafov) zistiť ideálne, nízke a vysoké BMI podľa veku a pohlavia. Presne tak pracuje aj náš výpočet.

Aj keď je BMI najčastejším ukazovateľom, používajú sa aj iné výpočty, ktoré viac zohľadňujú individuálne charakteristické znaky jedinca. K celkovému posúdeniu zdravotného stavu sa navyše počíta aj množstvo tuku, svalovej hmoty, množstvo kostnej hmoty atď

Tento kalkulátor pracuje v dvoch smeroch. V jednom smere ukáže rozpätie ideálnej hmotnosti pri zadanej výške podľa BMI a ideálnu hmotnosť pre dospelých podľa Robinsonovho a Devinova vzorce. Obrátený výpočet určuje BMI na základe hmotnosti a výšky. Pretože obidva výpočty pracujú odlišne pre dospelých a rôzne staré deti a mládež do dvadsiatich rokov, je k výpočtu nutné zadať aj vek a pohlavie. U detí môžete zadávať vek i v desatinnom čísle (napr. 2,75 roka).