nabídka

cz.sk.en.de.es

převodyonline.eu

práce (energie)


 

Tabulka pro převod Wh, watthodina na joule kilojoule megajoule gigajoule BTU kalorie kilokalorie elektronvolt kilowatthodina megawatthodina:

1 Wh = 3600 J
1 Wh = 3,6 kJ
1 Wh = 0,0036 MJ
1 Wh = 3,6 x 10-6 GJ
1 Wh = 3,4121416416012 BTU
1 Wh = 860,4206500956 cal
1 Wh = 0,8604206500956 kcal
1 Wh = 2,24692 x 1022 eV
1 Wh = 0,001 kWh
1 Wh = 1, x 10-6 MWh