nabídka

cz.sk.en.de.es

prevodyonline.eu

rychlost připojení 

Touto rychlostí budete stahovat:

email 10kB ?
fotka 1MB ?
písnička 5MB ?
díl seriálu 200MB ?
film 700MB ?
DVD 4GB ?

Základní jednotkou rychlosti připojení je bps (bit za sekundu). Pokud se data přenášejí rychlostí jeden bit za sekundu znamená to, že se za jednu sekundu přenese hodnota 0 nebo 1. Častěji dnes používáme vedlejší jednotky kilobit za sekundu (kbps), megabit za sekundu (Mbps), gigabit za sekundu (Gbps). Protože i zde platí možnost přepočtu kilo rovno 1024 nebo 1000, je nutné si uvědomit, že většinou 1kbps=1024bps a 1Mbps=1048576bps (1024x1024).

Pro snadnější představu se často udává přenosová rychlost v byte za sekundu (B/s) a jejích násobcích. Protože jeden byte představuje číslo v rozsahu 0..255 (nebo také znak z ASCII tabulky znaků), 1B/s představuje rychlost přenosu jednoho znaku za sekundu. Pro rychlejší přenosy se dnes samozřejmě používají násobky kilobyte za sekundu (kB/s), megabyte za sekundu (MB/s), atd.

V závislosti na přenosové technologii dosahujeme přibližně tyto rychlosti přenosů dat:

telefonní modem32kbps
EDGE200kbps
WiFi20Mbps
3G40Mbps
ethernetová síť100Mbps/1Gbps
optický kabel30Gbps

Téměř nikdy se data nepřenášejí v „čisté“ podobě. Přenášená data musejí navíc obsahovat doplňující informace (napříkad co se odkud a kam přenáší) atd. Pokud tedy budete přenášet soubor o určité velikosti po Internetu, předává se vždy o něco větší objem dat. Výhodou je, že se data často přenášejí v komprimované podobě, to samozřejmě přenos urychlí.