prevodyonline.eu

năng lượng, công việc cơ khí: đổi BTU sang eV

1 BTU = 658.514 eV

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: BTU sang eV
1 BTU = 658.514 eV
2 BTU = 1317.0281 eV
3 BTU = 1975.542 eV
4 BTU = 2634.0563 eV
5 BTU = 3292.570 eV
6 BTU = 3951.0844 eV
7 BTU = 4609.598 eV
8 BTU = 5268.113 eV
9 BTU = 5926.627 eV
10 BTU = 6585.141 eV
15 BTU = 9877.711 eV
50 BTU = 32925.703 eV
100 BTU = 65851.407 eV
500 BTU = 329257.0339 eV
1000 BTU = 658514.0678 eV
5000 BTU = 3292570.339 eV
10000 BTU = 6585140.678 eV