prevodyonline.eu

khối lượng riêng: pound/khối sang pound/khối sân

1 lb/cu ft = 27.0000000556 lb/cu yd

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: lb/cu ft sang lb/cu yd
1 lb/cu ft = 27.0000000556 lb/cu yd
2 lb/cu ft = 54.000000111 lb/cu yd
3 lb/cu ft = 81.000000167 lb/cu yd
4 lb/cu ft = 108.000000222 lb/cu yd
5 lb/cu ft = 135.000000278 lb/cu yd
6 lb/cu ft = 162.000000334 lb/cu yd
7 lb/cu ft = 189.000000389 lb/cu yd
8 lb/cu ft = 216.000000445 lb/cu yd
9 lb/cu ft = 243.000000501 lb/cu yd
10 lb/cu ft = 270.000000556 lb/cu yd
15 lb/cu ft = 405.000000834 lb/cu yd
50 lb/cu ft = 1350.00000278 lb/cu yd
100 lb/cu ft = 2700.00000556 lb/cu yd
500 lb/cu ft = 13500.0000278 lb/cu yd
1000 lb/cu ft = 27000.0000556 lb/cu yd
5000 lb/cu ft = 135000.000278 lb/cu yd
10000 lb/cu ft = 270000.000556 lb/cu yd