prevodyonline.eu

khối lượng riêng: pound/khối sang pound/gallon Mỹ

1 lb/cu ft = 0.134 lb/gal

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: lb/cu ft sang lb/gal
1 lb/cu ft = 0.134 lb/gal
2 lb/cu ft = 0.267 lb/gal
3 lb/cu ft = 0.401 lb/gal
4 lb/cu ft = 0.535 lb/gal
5 lb/cu ft = 0.668 lb/gal
6 lb/cu ft = 0.802 lb/gal
7 lb/cu ft = 0.936 lb/gal
8 lb/cu ft = 1.0694 lb/gal
9 lb/cu ft = 1.203 lb/gal
10 lb/cu ft = 1.337 lb/gal
15 lb/cu ft = 2.00521 lb/gal
50 lb/cu ft = 6.684 lb/gal
100 lb/cu ft = 13.368 lb/gal
500 lb/cu ft = 66.840 lb/gal
1000 lb/cu ft = 133.681 lb/gal
5000 lb/cu ft = 668.403 lb/gal
10000 lb/cu ft = 1336.806 lb/gal