prevodyonline.eu

khối lượng riêng: pound/khối sang gram/centimet khối

1 lb/cu ft = 0.0160 g/cm3

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: lb/cu ft sang g/cm³
1 lb/cu ft = 0.0160 g/cm³
2 lb/cu ft = 0.0320 g/cm³
3 lb/cu ft = 0.0481 g/cm³
4 lb/cu ft = 0.0641 g/cm³
5 lb/cu ft = 0.0801 g/cm³
6 lb/cu ft = 0.0961 g/cm³
7 lb/cu ft = 0.112 g/cm³
8 lb/cu ft = 0.128 g/cm³
9 lb/cu ft = 0.144 g/cm³
10 lb/cu ft = 0.160 g/cm³
15 lb/cu ft = 0.240 g/cm³
50 lb/cu ft = 0.801 g/cm³
100 lb/cu ft = 1.602 g/cm³
500 lb/cu ft = 8.00923 g/cm³
1000 lb/cu ft = 16.0185 g/cm³
5000 lb/cu ft = 80.0923 g/cm³
10000 lb/cu ft = 160.185 g/cm³