prevodyonline.eu

áp suất: đổi mmHg (torr) sang MPa

1 mmHg = 0.000133 MPa

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: mmHg sang MPa
1 mmHg = 0.000133 MPa
2 mmHg = 0.000267 MPa
3 mmHg = 0.000400 MPa
4 mmHg = 0.000533 MPa
5 mmHg = 0.000667 MPa
6 mmHg = 0.000800 MPa
7 mmHg = 0.000933 MPa
8 mmHg = 0.00107 MPa
9 mmHg = 0.00120 MPa
10 mmHg = 0.00133 MPa
15 mmHg = 0.00200 MPa
50 mmHg = 0.00667 MPa
100 mmHg = 0.0133 MPa
500 mmHg = 0.0667 MPa
1000 mmHg = 0.133 MPa
5000 mmHg = 0.667 MPa
10000 mmHg = 1.333 MPa