prevodyonline.eu

áp suất: đổi Pa (N/m²) sang mmHg (torr)

1 Pa = 0.00750 mmHg

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: Pa sang mmHg
1 Pa = 0.00750 mmHg
2 Pa = 0.0150 mmHg
3 Pa = 0.0225 mmHg
4 Pa = 0.0300 mmHg
5 Pa = 0.0375 mmHg
6 Pa = 0.0450 mmHg
7 Pa = 0.0525 mmHg
8 Pa = 0.0600 mmHg
9 Pa = 0.0675 mmHg
10 Pa = 0.0750 mmHg
15 Pa = 0.113 mmHg
50 Pa = 0.375 mmHg
100 Pa = 0.750 mmHg
500 Pa = 3.750 mmHg
1000 Pa = 7.501 mmHg
5000 Pa = 37.503 mmHg
10000 Pa = 75.00617 mmHg