prevodyonline.eu

áp suất: đổi Pa (N/m²) sang atm

1 Pa = 0.00000987 atm

nhập giá trị và đơn vị để chuyển đổi
 = 

Bảng chuyển đổi: Pa sang atm
1 Pa = 0.00000987 atm
2 Pa = 0.0000197 atm
3 Pa = 0.0000296 atm
4 Pa = 0.0000395 atm
5 Pa = 0.0000493 atm
6 Pa = 0.0000592 atm
7 Pa = 0.0000691 atm
8 Pa = 0.0000790 atm
9 Pa = 0.0000888 atm
10 Pa = 0.0000987 atm
15 Pa = 0.000148 atm
50 Pa = 0.000493 atm
100 Pa = 0.000987 atm
500 Pa = 0.00493 atm
1000 Pa = 0.00987 atm
5000 Pa = 0.0493 atm
10000 Pa = 0.0987 atm