prevodyonline.eu

presyon: kapaligiran

Talahanayan ng conversion:
1 atm = 101325 Pa
1 atm = 10332.275 kg/m²
1 atm = 1013.25 hPa
1 atm = 760 mmHg
1 atm = 101.325 kPa
1 atm = 14.696 PSI
1 atm = 1.0332 kg/cm²
1 atm = 1.0133 bar
1 atm = 0.101 MPa
ipasok ang halaga at mga yunit para sa conversion
 =