prevodyonline.eu

dĺžka

zadejte hodnotu a jednotky premeny
 = 

Fyzikálna veličina dĺžka má značku l.

Základnou jednotkou dĺžky je meter (m), ten je definovaný ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy.

Čiastkovými jednotkami dĺžky sú nanometer (nm, 1mm=0,000 000 001m), mikrometer (μm, 1μm=0,000 001m), milimeter (mm, 1mm=0,001m) a centimeter (cm, 1cm=0,01m). Z násobných jednotiek sa používa kilometer (km, 1km=1000m). Anglického pôvodu sú inch (in, palec, čítajte inč), foot (ft, stopa, čítajte fút), yard (yd, čítajte jard).

Na meranie dĺžky používame dĺžkové meradlá, pravítko, skladací meter, posuvné meradlo, mikrometrickú skrutku a laserové diaľkomery.