prevodyonline.eu

presyon: mag-convert kPa sa kg/cm²

1 kPa = 0.0102 kg/cm2

ipasok ang halaga at mga yunit para sa conversion
 = 

Talahanayan ng conversion: kPa sa kg/cm²
1 kPa = 0.0102 kg/cm²
2 kPa = 0.0204 kg/cm²
3 kPa = 0.0306 kg/cm²
4 kPa = 0.0408 kg/cm²
5 kPa = 0.0510 kg/cm²
6 kPa = 0.0612 kg/cm²
7 kPa = 0.0714 kg/cm²
8 kPa = 0.0816 kg/cm²
9 kPa = 0.0918 kg/cm²
10 kPa = 0.102 kg/cm²
15 kPa = 0.153 kg/cm²
50 kPa = 0.510 kg/cm²
100 kPa = 1.0197 kg/cm²
500 kPa = 5.0986 kg/cm²
1000 kPa = 10.197 kg/cm²
5000 kPa = 50.986 kg/cm²
10000 kPa = 101.972 kg/cm²