prevodyonline.eu

presyon: mag-convert kPa sa bar

15 kPa = 0.15 bar

ipasok ang halaga at mga yunit para sa conversion
 = 

Talahanayan ng conversion: kPa sa bar
1 kPa = 0.01 bar
2 kPa = 0.02 bar
3 kPa = 0.03 bar
4 kPa = 0.04 bar
5 kPa = 0.05 bar
6 kPa = 0.06 bar
7 kPa = 0.07 bar
8 kPa = 0.08 bar
9 kPa = 0.09 bar
10 kPa = 0.1 bar
15 kPa = 0.15 bar
50 kPa = 0.5 bar
100 kPa = 1 bar
500 kPa = 5 bar
1000 kPa = 10 bar
5000 kPa = 50 bar
10000 kPa = 100 bar