prevodyonline.eu

kakapalan: pound/cubic paa sa kilo/metro kubiko

1 lb/cu ft = 16.0185 kg/m3

ipasok ang halaga at mga yunit para sa conversion
 = 

Talahanayan ng conversion: lb/cu ft sa kg/m³
1 lb/cu ft = 16.0185 kg/m³
2 lb/cu ft = 32.0369 kg/m³
3 lb/cu ft = 48.0554 kg/m³
4 lb/cu ft = 64.0739 kg/m³
5 lb/cu ft = 80.0923 kg/m³
6 lb/cu ft = 96.111 kg/m³
7 lb/cu ft = 112.129 kg/m³
8 lb/cu ft = 128.148 kg/m³
9 lb/cu ft = 144.166 kg/m³
10 lb/cu ft = 160.185 kg/m³
15 lb/cu ft = 240.277 kg/m³
50 lb/cu ft = 800.923 kg/m³
100 lb/cu ft = 1601.846 kg/m³
500 lb/cu ft = 8009.232 kg/m³
1000 lb/cu ft = 16018.463 kg/m³
5000 lb/cu ft = 80092.317 kg/m³
10000 lb/cu ft = 160184.634 kg/m³