prevodyonline.eu

trykk: kilo per kvadratmeter

Konverteringstabell:
1 kg/m² = 9.807 Pa
1 kg/m² = 0.0981 hPa
1 kg/m² = 0.0736 mmHg
1 kg/m² = 0.00981 kPa
1 kg/m² = 0.00142 PSI
1 kg/m² = 0.0001 kg/cm²
1 kg/m² = 0.0000981 bar
1 kg/m² = 0.0000968 atm
1 kg/m² = 0.00000981 MPa
angi verdi og enheter for konvertering
 =