prevodyonline.eu

tlak: Pretvoriti bar u kPa

1 bar = 100 kPa

unesite vrijednost i jedinice za konverziju
 = 

Tabela konverzije: bar u kPa
1 bar = 100 kPa
2 bar = 200 kPa
3 bar = 300 kPa
4 bar = 400 kPa
5 bar = 500 kPa
6 bar = 600 kPa
7 bar = 700 kPa
8 bar = 800 kPa
9 bar = 900 kPa
10 bar = 1000 kPa
15 bar = 1500 kPa
50 bar = 5000 kPa
100 bar = 10000 kPa
500 bar = 50000 kPa
1000 bar = 100000 kPa
5000 bar = 500000 kPa
10000 bar = 1000000 kPa