prevodyonline.eu

masa: dekagram

Tabela konverzije:
1 dag = 10000 mg
1 dag = 10 g
1 dag = 0.353 oz
1 dag = 0.0220 lb
1 dag = 0.01 kg
1 dag = 0.0001 q
1 dag = 0.00001 t
unesite vrijednost i jedinice za konverziju
 =