menu

prevodyonline.eu

tilkoblingshastighet: gibibit per sekundKonverteringstabell:

1 Gibps = 1.073741824e9 bps
1 Gibps = 1.073741824e6 kbps
1 Gibps = 1.048576e6 kibps
1 Gibps = 1073.741824 Mbps
1 Gibps = 1024.0 Mibps
1 Gibps = 1.073741824 Gbps
1 Gibps = 0.001073741824 Tbps
1 Gibps = 0.0009765625 Tibps
1 Gibps = 1.073741824e-6 Pbps
1 Gibps = 9.5367431640625e-7 Pibps
1 Gibps = 1.34217728e8 B/s
1 Gibps = 134217.728 kB/s
1 Gibps = 131072.0 kiB/s
1 Gibps = 134.217728 MB/s
1 Gibps = 128.0 MiB/s
1 Gibps = 0.134217728 GB/s
1 Gibps = 0.125 GiB/s
1 Gibps = 0.000134217728 TB/s
1 Gibps = 0.0001220703125 TiB/s
1 Gibps = 1.34217728e-7 PB/s
1 Gibps = 1.1920928955078125e-7 PiB/s