nabídka

cz.sk.en.de.es

převodyonline.eu

práce (energie)

kalorie převod na joule kilojoule megajoule gigajoule BTU kilokalorie elektronvolt watthodina kilowatthodina megawatthodina:


 

1 cal, kalorie:

1 cal = 4,184 J
1 cal = 0,004184 kJ
1 cal = 4,184 x 10-6 MJ
1 cal = 4,184 x 10-9 GJ
1 cal = 0,0039656668412388 BTU
1 cal = 0,001 kcal
1 cal = 2,61142 x 1019 eV
1 cal = 0,0011622222222222 Wh
1 cal = 1,16222 x 10-6 kWh
1 cal = 1,16222 x 10-9 MWh